Màn Hình AcerMàn Hình AOCMàn Hình AsusMàn Hình BenQMàn Hình CoolerMasterMàn Hình DahuaMàn Hình DellMàn Hình EdraMàn Hình GigabyteMàn Hình HikvisionMàn Hình HKCMàn Hình HPMàn Hình LC-PowerMàn Hình LenovoMàn Hình LGMàn Hình MSIMàn Hình PhillipMàn Hình SamsungMàn Hình ViewSonicMàn Hình VSP

SẮP XẾP SẢN PHẨM

Mã SP:

Màn hình Dell D2020H 19.5 inch
1.869.000 
Còn hàng
Màn hình Dell D2020H 19.5 inch
 • Giá bán: 1.869.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell E1715S (17 inch –…
3.290.000 
Còn hàng
Màn hình Dell E1715S (17 inch –…
 • Giá bán: 3.290.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell E2020H (19.5 Inch –…
1.869.000 
Còn hàng
Màn hình Dell E2020H (19.5 Inch –…
 • Giá bán: 1.869.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn Hình Dell E2222H (21.5 inch –…
2.250.000 
Còn hàng
Màn Hình Dell E2222H (21.5 inch –…
 • Giá bán: 2.250.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn Hình Dell E2222HS (21.5 inch –…
2.360.000 
Còn hàng
Màn Hình Dell E2222HS (21.5 inch –…
 • Giá bán: 2.360.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn Hình Dell E2223HN (21.45 inch –…
2.359.000 
Còn hàng
Màn Hình Dell E2223HN (21.45 inch –…
 • Giá bán: 2.359.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell E2423H 23.8 inch FHD…
2.689.000 
Còn hàng
Màn hình Dell E2423H 23.8 inch FHD…
 • Giá bán: 2.689.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell E2423HN 23.8 inch FHD…
2.789.000 
Còn hàng
Màn hình Dell E2423HN 23.8 inch FHD…
 • Giá bán: 2.789.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell E2424HS (23.8 Inch –…
2.989.000 
Còn hàng
Màn hình Dell E2424HS (23.8 Inch –…
 • Giá bán: 2.989.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell E2723H 27 inch FHD…
3.639.000 
Còn hàng
Màn hình Dell E2723H 27 inch FHD…
 • Giá bán: 3.639.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell E2724HS (27 Inch –…
3.959.000 
Còn hàng
Màn hình Dell E2724HS (27 Inch –…
 • Giá bán: 3.959.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell G3223D 31.5 inch QHD…
12.189.000 
Còn hàng
Màn hình Dell G3223D 31.5 inch QHD…
 • Giá bán: 12.189.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell G3223Q 31.5 inch 4K…
18.749.000 
Còn hàng
Màn hình Dell G3223Q 31.5 inch 4K…
 • Giá bán: 18.749.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell P2223HC 21.5 inch FHD…
5.249.000 
Còn hàng
Màn hình Dell P2223HC 21.5 inch FHD…
 • Giá bán: 5.249.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn Hình Dell P2422H (23.8 inch –…
4.490.000 
Còn hàng
Màn Hình Dell P2422H (23.8 inch –…
 • Giá bán: 4.490.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell P2423D 23.8 inch 2K…
6.299.000 
Còn hàng
Màn hình Dell P2423D 23.8 inch 2K…
 • Giá bán: 6.299.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell P2423DE (23.8 Inch –…
6.885.000 
Còn hàng
Màn hình Dell P2423DE (23.8 Inch –…
 • Giá bán: 6.885.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell P2424HT (23.8 inch –…
8.449.000 
Còn hàng
Màn hình Dell P2424HT (23.8 inch –…
 • Giá bán: 8.449.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn Hình Dell P2722H (27.0 inch –…
5.529.000 
Còn hàng
Màn Hình Dell P2722H (27.0 inch –…
 • Giá bán: 5.529.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell P2723D 27 inch IPS…
6.679.000 
Còn hàng
Màn hình Dell P2723D 27 inch IPS…
 • Giá bán: 6.679.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn Hình Dell P2723DE (27.0 inch –…
7.485.000 
Còn hàng
Màn Hình Dell P2723DE (27.0 inch –…
 • Giá bán: 7.485.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn Hình Dell P2723QE (27.0 inch –…
9.579.000 
Còn hàng
Màn Hình Dell P2723QE (27.0 inch –…
 • Giá bán: 9.579.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn Hình Dell P3223QE (31.5 inch –…
13.059.000 
Còn hàng
Màn Hình Dell P3223QE (31.5 inch –…
 • Giá bán: 13.059.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn Hình Dell P3424WE (34.14 inch –…
14.189.000 
Còn hàng
Màn Hình Dell P3424WE (34.14 inch –…
 • Giá bán: 14.189.000 
 • Tình trạng: Còn hàng
Màn Hình Dell S2421H (23.8 inch –…
 • Giá bán:
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn Hình Dell S2421HN (23.8 inch –…
3.090.000 
Còn hàng
Màn Hình Dell S2421HN (23.8 inch –…
 • Giá bán: 3.090.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn Hình Dell S2721DS (27.0 inch –…
6.269.000 
Còn hàng
Màn Hình Dell S2721DS (27.0 inch –…
 • Giá bán: 6.269.000 
 • Tình trạng: Còn hàng
Màn Hình Dell S2721H – 4GPHW1 (27.0…
 • Giá bán:
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn Hình Dell S2721HN (27.0 inch –…
3.989.000 
Còn hàng
Màn Hình Dell S2721HN (27.0 inch –…
 • Giá bán: 3.989.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell S2721QS 27 inch 4K…
7.749.000 
Còn hàng
Màn hình Dell S2721QS 27 inch 4K…
 • Giá bán: 7.749.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell S2722DGM 27 inch 2K…
8.699.000 
Còn hàng
Màn hình Dell S2722DGM 27 inch 2K…
 • Giá bán: 8.699.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell S2722QC 27 inch 4K…
10.990.000 
Còn hàng
Màn hình Dell S2722QC 27 inch 4K…
 • Giá bán: 10.990.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell S3422DWG 34 inch WQHD…
13.999.000 
Còn hàng
Màn hình Dell S3422DWG 34 inch WQHD…
 • Giá bán: 13.999.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell SE2222H (21.5 Inch –…
2.399.000 
Còn hàng
Màn hình Dell SE2222H (21.5 Inch –…
 • Giá bán: 2.399.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn Hình Dell SE2422H (23.8 inch –…
2.650.000 
Còn hàng
Màn Hình Dell SE2422H (23.8 inch –…
 • Giá bán: 2.650.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell SE2722H 27 inch FHD…
3.690.000 
Còn hàng
Màn hình Dell SE2722H 27 inch FHD…
 • Giá bán: 3.690.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell U2421E 24 inch WUXGA…
6.995.000 
Còn hàng
Màn hình Dell U2421E 24 inch WUXGA…
 • Giá bán: 6.995.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn hình Dell U4323QE 42.51 inch 4K…
23.990.000 
Còn hàng
Màn hình Dell U4323QE 42.51 inch 4K…
 • Giá bán: 23.990.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn Hình Dell UltraSharp U2424H (23.8 inch…
5.789.000 
Còn hàng
Màn Hình Dell UltraSharp U2424H (23.8 inch…
 • Giá bán: 5.789.000 
 • Tình trạng: Còn hàng

Mã SP:

Màn Hình Dell UltraSharp U2424HE (23.8 inch…
6.589.000 
Còn hàng
Màn Hình Dell UltraSharp U2424HE (23.8 inch…
 • Giá bán: 6.589.000 
 • Tình trạng: Còn hàng